Masterprojekt

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Masterprojektet skrives indenfor det bygningsfysiske område og indeholder præsentation af tidligere forskning på området og masterprojektets relation til dette. Kurserne på de foregående 3 semestre skal være bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Den studerende skal have opnået:

  • Dybtgående kendskab til et eller få udvalgte fagelementer
  • Bredere indsigt i feltet hvad angår såvel teorier og metoder som disses indbyrdes sammenhæng, eventuelt i forbindelse med et renoverings- eller nybygningsprojekt.

Færdigheder

Den studerende skal have følgende færdigheder:

  • Selvstændigt, systematisk og kritisk kunne identificere, formulere og analysere den aktuelle problemstilling
  • På relevant måde kunne relatere problemstillingen til fagområdet, herunder redegøre for og begrunde de valg, der er truffet i afgrænsningen af problemstillingen
  • Kunne sætte projektets emne i en historisk kontekst.

Kompetencer

Den studerende skal have opnået følgende kompetencer:

  • Selvstændigt kunne træffe og begrunde valg af videnskabelige, teoretiske og/eller eksperimentelle metoder
  • Selvstændigt og kritisk kunne vurdere såvel de valgte teorier og metoder som projektets analyser, resultater og konklusioner
  • Kunne formidle relevante faglige og professionelle aspekter af projektarbejdet på klar og systematisk måde.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMasterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve på baggrund af projektrapport.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332985_vurderingskriterier.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster's Thesis
ModulkodeB-BF-M4-8
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet