Betonteknologi / byggematerialeteknologi

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne grundlæggende mekanik og termodynamik, partielle differentialligninger, sandsynlighedsregning og statistik.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om sammensætning og struktur af de almindeligst anvendte materialer i bygge- og anlægssektoren (beton, tegl, træ, stål, plast, mfl.)
 • Skal have grundlæggende indsigt i de særlige forhold, som er gældende for porøse byggematerialer som fx beton, tegl og træ
 • Skal kunne forstå sammenhængen mellem byggematerialernes sammensætning, struktur og egenskaber
 • Skal have viden om betons delmaterialer, proportionering, bearbejdelighed, hærdning, strukturdannelse og modenhedsudvikling 
 • Skal kunne forstå de grundlæggende principper for hærdning/hydratisering og strukturdannelse i beton.
 • Skal have viden om hærdningsstyring af beton, herunder varmeudvikling og termisk induceret revnedannelse
 • Skal have viden om byggematerialernes mekaniske egenskaber
 • Skal have viden om holdbarhed og levetid af bygningskonstruktioner, herunder nedbrydningsmekanismer samt eftersyn og tilstandsvurdering af betonkonstruktioner.

Færdigheder

 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder til at vælge egnede materialer til specifikke bygningsdele og byggeopgaver
 • Skal kunne anvende begreber, teorier og metoder til at vælge delmaterialer og anvise betonsammensætning ud fra givne krav til betonens bearbejdelighed, styrke og holdbarhed/levetid
 • Skal kunne fremstille beton og måle den hærdnede betons trykstyrke
 • Skal kunne foretage beregninger til styring af temperaturtilstand og modenhed i hærdnende betonkonstruktioner 
 • Skal kunne vurdere betonkonstruktioners tilstand og levetid 
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi.

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger inden for fremstilling og anvendelse af beton til konstruktive formål
 • Skal kunne tilegne sig ny viden og færdigheder inden for betonmaterialeteknologi og kritisk vurdere nye udviklinger på området.
 • Skal kunne indgå i dialog om optimale valg af materialer til en given byggeopgave
 • Skal kunne formidle valg og anvendelse af byggematerialer til interessenter, herunder kolleger, myndigheder og udførende.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBetonteknologi / byggematerialeteknologi
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierSom angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelConcrete Technology / Building Materials Technology
ModulkodeB-BA-B5E-22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
SkoleSkolen for Ingeniør- og Naturvidenskab