Stålkonstruktioner / trækonstruktioner

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende statik og styrkelære.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • Skal have viden om mekaniske egenskaber for stål og træ.
  • Skal have viden om projektering og udførelse af stålkonstruktioner og trækonstruktioner.
  • Skal have viden om samlingsmetoder for stålkonstruktioner og trækonstruktioner. 

Færdigheder

  • Skal kunne anvende metoder til dimensionering af konstruktionselementer i stål og træ som bjælker og centralt og excentrisk belastede søjler.
  • Skal kunne dimensionere rammekonstruktioner i stål.
  • Skal kunne bestemme bæreevne af limtræbjælker med varierende tværsnit.
  • Skal kunne dimensionere svejste og boltede samlinger i stålkonstruktioner og boltede og sømmede samlinger i trækonstruktioner.

Kompetencer

  • Skal kunne udarbejde et projekt for en stålkonstruktion incl samlinger.
  • Skal kunne dimensionere bjælker og søjler i en trækonstruktion samt samlinger mellem disse.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStålkonstruktioner / trækonstruktioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i Fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelSteel Structures / Timber Structures
ModulkodeB-BA-B4E-17
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet