Videregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton)

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Kurset bygger på viden opnået gennem kursusmodulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Grundlæggende statik og styrkelære eller lignende.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne forstå begreberne arbejde og energi
 • Skal kunne forstå det virtuelle arbejdes princip
 • Skal kunne forstå metoder til analyse af statisk bestemte og ubestemte konstruktioner
 • Skal have viden om elasticitetsteorien og plasticitetsteoriens øvre og nedreværdisætning og entydighedssætningen
 • Skal kunne forstå udvikling af plasticitet i tværsnit
 • Skal kunne forstå kinematisk mulige mekanismer (brudfigurer) og statisk tilladelige snitkraft/spændingsfelter
 • Skal have viden om forudsætninger og metoder til statisk beregning af konstruktionselementer i materialerne stål, træ og jernbeton
 • Skal have viden om andenordenseffekter, der opstår for centralt, excentrisk og tværbelastede søjler og modellering heraf

Færdigheder

 • Skal kunne foretage statiske beregninger vha. det virtuelle arbejdes princip
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk ubestemte plane konstruktioner
 • Skal kunne anvende elasticitetsteorien og plasticitetsteoriens øvre og nedreværdisætninger til fastlæggelse af laster på konstruktioner/konstruktionselementer/tværsnit og til vurdering af konstruktioners bæreevne
 • Skal kunne foretage statiske beregninger af forskellige typer af konstruktionselementer under forskellige materialeforudsætninger (stål, træ, jernbeton) til vurdering af deres bæreevne og/eller stivhed

Kompetencer

 • Skal kunne identificere en passende metode til løsning af en given problemstilling og kunne foretage tilknyttede beregninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger inden for fagområdet

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton)
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i fællesbestemmelserne.
http:/​/​www.engineering.aau.dk/​digitalAssets/​332/​332984_faellesbestemmelser_230617.pdf

Fakta om modulet

Engelsk titelVideregående statik og bygningsmaterialers mekanik (stål, træ og jernbeton) (K)
ModulkodeB-BA-B4-17
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Byggeri og Anlæg
InstitutInstitut for Byggeri og Anlæg
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet