Produkt og proces

2018/2019

Forudsætninger/Anbefalede forudsætninger for at deltage i modulet

Arkitektur & Designstudiets almindelige adgangsbetingelser.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal gøre de studerende bekendt med grundbetingelserne for udarbejdelse af løsningskoncepter med udgangspunkt i en given problemstilling og en given produktkontekst, samt træne observation, analyse og udvikling af ingeniørfaglig og designmæssig kvalitet. De studerende skal således arbejde med redesign indenfor en produktkategori, som fremstilles industrielt. Der lægges i modulet vægt på integration af funktion, teknik og form i en løsning, som løbende evalueres i forhold til en simpel kravspecifikation, de studerende selv udarbejder. Det er dertil projektets mål, at en iterativ udviklingsproces praktiseres og opøves igennem projektarbejdet.

Studerende, der gennemfører modulet:

Læringsmål

Viden

 • Skal kunne demonstrere basal viden om fagets grundlæggende ingeniørmetodiske tilgang til designaktiviteter
 • Skal metodisk kunne analysere og redegøre for de tekniske og funktionelle karakteristika samt formmæssige virkemidler ved et givent produkt
 • Skal have basal viden om et givent produkts konstruktion og opbygning
 • Skal have kendskab til forskellige systematiske metoder til videnstilegnelse og metoder til bearbejdning af en problemstilling

Færdigheder

 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning
 • Skal kunne analysere observationer og eksisterende løsninger og specificere simple tekniske og funktionelle krav til ny løsning
 • Skal kunne demonstrere evnen til systematisk at udvikle løsninger, der igennem planlagt vekslen mellem prototyping og evaluering imødekommer givne krav
 • Skal kunne integrere form, teknik og funktion på grundlæggende niveau
 • Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde, og kunne analysere projektgruppens organisering af projektarbejdet

Kompetencer

 • Skal systematisk kunne udvikle forslag til løsning af gængse problematikker på baggrund af observation, nuværende løsninger og heraf specificerede krav
 • Skal kunne kommunikere en løsning, hvor der redegøres for tekniske og funktionelle aspekter samt formmæssige karaktertræk, og hvor anvendte metoder og proces synligt understøtter en systematisk ingeniørfaglig tilgang
 • Skal kunne håndtere forskellige former for organisering af projektarbejde
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater

Undervisningsform

Se generel beskrivelse af anvendte undervisningsformer i kap. 3.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProdukt og proces
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierEr angivet i rammestudieordningen.

Fakta om modulet

Engelsk titelProduct and Process
ModulkodeAODB2P135
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævnet for Arkitektur & Design
InstitutInstitut for Arkitektur og Medieteknologi
FakultetDet Tekniske Fakultet for IT og Design